ZAMÓWIENIA ŚWIĄTECZNE PRZYJMOWANE SĄ DO 14.12.2018

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

I.Słownik pojęć

 

1. Sprzedawca- Producent Galanterii Skórzanej Nel Elżbieta Nowacka, z siedzibą w Elblągu przy ul. Warszwskiej 54/62. NIP-578 174 31 34 REGON 367380685.

2. Sklep- serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.nowacki.net.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

3. Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.

4. Regulamin - niniejszy regulamin.

5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 

II.Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep internetowy nowacki.net.pl  prowadzi sprzedaż towarów marki nowacki galanteria skórzana za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.nowacki.net.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.nowacki.net.pl oraz e-mailowo na adres sklep@nowacki.net.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji:

3.1. w przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.nowacki.net.pl - prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego oraz potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie w link „Potwierdź zamówienie”

3.2. w przypadku złożenia zamówienia e-mailowego - złożenie zamówienia zawierającego poniżej wymienione dane:

3.2.1. nazwę towaru lub towarów z ich kodami, wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną)

3.2.2. ilość zamawianych towarów,

3.2.3. pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto) i telefon kontaktowy (dla kuriera)

3.2.4. informację o dokonaniu przelewu.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym za złożone zamówienie.

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00).

6. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

III. Ceny towarów i koszty dostawy

 

1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym nowacki galanteria skórzana są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.Koszty dostawy na terenie Polski

Realizacja wysyłki zamówienia w sklepie internetowym nowacki galanteria skórzana odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "DHL". Decyzję o tym za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa podejmuje Klient składający zamówienie w trakcie jego składania.

Wysyłka zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 

 Rodzaj płatności

Koszt przesyłki (list polecony priorytet)

Darmowa dostawa od zamówienia powyżej

 Płatność przelewem (przedpłata)

11 zł

200 zł

 

Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej "DHL"

 

 

 Rodzaj płatności

Koszt przesyłki

Darmowa dostawa od zamówienia powyżej

 Płatność przelewem (przedpłata)

15 zł

200 zł

 

Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "Darmowa dostawa od zamówienia powyżej", opłata za dostawę zostaje pokryta przez sklep internetowy nowacki galanteria skórzana, tzn. Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

 

1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 14 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

3. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "DHL", w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00. 

 

V. Formy płatności 

 

W sklepie internetowym nowacki galanteria skórzana za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

 

Przelewem(przedpłata) – na poniższy numer konta bankowego: 

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku

nr konta: 32 8313 0009 5201 8116 2000 0010

 

W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

 

VI. Gwarancja i reklamacja

 

1. Sprzedawca udziela 24 miesięcy gwarancji na swoje wyroby i gwarantuje bezproblemową eksploatację wyrobów w tym okresie, licząc od daty zakupu.

2. Wady wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji

3. Pojęcie "wady wyrobu", o którym mowa w punkcie 2 , nie obejmuje konserwacji przewidzianej w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużytych w sposób naturalny elementów wyrobu oraz ich zabrudzeń.

4. Klient zobowiązuje się dostarczyć wadliwy wyrób na własny koszt do punktu serwisowego:

 

                               PGS Nel Elżbieta Nowacka,

                               ul. Warszawska 54/62,

                               82-300 Elbląg,

                               najlepiej z dopiskiem Reklamacja

 

W razie nie przedłożenia wraz z uszkodzonym wyrobem, dowodu zakupu oraz opisu uszkodzenia (wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego), sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Klienta warunków gwarancji.

5. Gwarancji nie podlega:

» naturalne zużycie produktu

» samodzielne próby naprawy, zmiany i przeróbki

» uszkodzenia mechaniczne

» plamy, zatłuszczenia, działania cieczy i wilgoci

» zagniecenia, zadrapania, otarcia i załamania

» uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji

» użytkowanie wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem

» rażące zaniedbania

6. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Klienta).

2. W razie odstąpienia Klienta zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

            PGS Nel Elżbieta Nowacka

                ul. Warszawska 54/62

                82-300 Elblag

                 najlepiej z dopiskiem „Zwrot” 

4. Klient, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

5. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

VIII Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.nowacki.net.pl (w zakładce „Regulamin”).

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku. 

 

 

 

Polityka prywatności plików cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Producent Galanterii Skórzanej Nel Elzbieta Nowacka.

§ 1 Definicje


1. Administrator - oznacza Producent Galanterii Skórzanej Nel Elżbieta Nowacka, z siedzibą w Elblągu przy ul. Warszwskiej 54/62. NIP-578 174 31 34 REGON 367380685, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.nowacki.net.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.